FDG zet zich op een maatschappelijk verantwoorde manier in voor haar opdrachtgevers en werknemers.       Daarnaast staat financieel voordeel centraal en wordt de omgeving ontzien.

Bovengenoemd statement hebben wij kracht bijgezet door ondertekening van de Code Verantwoord Marktgedrag.     Wij realiseren ons terdege welke effecten onze activiteiten hebben op de mens, het milieu en de bedrijfsvoering. Daarom maken wij bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen mensen, voordeel en omgeving.

FDG stelt zich ten doel haar klanten altijd optimaal van dienst te zijn. De belangrijkste dienst die wij verlenen is het schoonmaken van panden. Nadat in overleg met de klant een schoonmaakprogramma is opgesteld, concentreren wij ons op de best mogelijke uitvoering. Hierbij zoeken wij naar de juiste MVO-balans.

Wij gebruiken ecologische producten en passen waar mogelijk de microvezel methode toe. Dit is een methode die ervoor zorgt dat het milieu zo min mogelijk belast wordt met verontreinigd afvalwater.