De beheermaatschappijen waar FDG al jaren voor werkt, hebben een goede relatie met hun opdrachtgevers.
FDG realiseert zich terdege hoe groot de belangen zijn die vastzitten aan deze relatie. Behalve de kwaliteit van de schoonmaak, het tijdig plegen van onderhoud en het nakomen van de gemaakte afspraken, is een open en eerlijke communicatie tussen en uw en onze medewerkers van groot belang.

Ons credo op dit terrein is daarom: uw belang is ons belang!